Departementet trosser fylkesutvalget og fastholder dato for Raudsand-befaring

Den politiske ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bebudet befaring på Raudsand 15. oktober.