Deponiplanene: Miljødirektoratet avviser klagene fra kommunene og «Jeg velger meg et giftfritt Nesset»

Mil­jø­di­rek­to­ra­tet ga i au­gust Berg­mes­te­ren Raud­sand til­la­tel­se til De­po­ni 2 på Raud­sand, samt sor­te­rings­an­legg for bunn­as­ke. Til­la­tel­sen in­ne­holdt også av­slut­nings­krav for møllestøvdeponiet på sam­me lo­ka­li­tet.