Optimistisk tingvollordfører

Av

Den 1. november kom meldingen om at Miljødirektoratet ikke har fått nok informasjon om de geologiske, hydrologiske og geotekniske forholdene til at det er grunnlag for å vurdere om fjellhallen på Raudsand vil være egnet for etablering av et deponi for uorganisk, farlig avfall.

Artikkeltags