Vant kampen mot storlaksen

Han ble svett, Leif Solstad fra Malmefjorden. Han fikk storlaks på kroken.