Harepest påvist Lesja-fjellet

Det er påvist harepest i Lesja-fjella. Det betyr at jegere og andre fjellfarere bør utvise aktsomhet.