Gjøraelever besøkte fiskesperra: Tok et tak for bevaringen av drivalaksen

Fredag besøkte 5. og 7. klasse ved Gjøra skole fiskesperra for å lære mer om det bevaringsarbeidet som foregår der. De fikk også selv være med å bevare laks.