Ny rekord for Demensaksjonen – Møre og Romsdal på topp i giverglede!

6,6 millioner ble samlet inn under Demensaksjonen 2019.  Det er ny rekord.  Over en million kom fra Møre og Romsdal, som er det fylket som samlet inn mest, skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen i en pressemelding.

DEL

6,6 millioner ble samlet inn under Demensaksjonen 2019. Det er ny rekord. Over en million kom fra Møre og Romsdal, som er det fylket som samlet inn mest.

Takket være små og store bøssebærere og gavmilde givere, kan Nasjonalforeningen for folkehelsen gi demensforskning et skikkelig løft, og bidra til å komme et skritt nærmere å knekke demenskoden.

- At frivilligheten og givergleden er stor, har vi virkelig fått bevist i år. Bøssebærere har gått fra dør til dør, det har blitt stekt vafler, holdt konserter og spilt fotballkamper og lagt ned stor frivillig innsats landet rundt. Hver og en kan ta litt av æren for årets rekord, sier generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Ekstra gøy er det at Møre og Romsdal har bidratt med mer enn en million, og dermed er det fylket som i år har samlet inn mest! Det er imponerende.

Demens er en stor utfordring, og ettersom vi lever lenger og blir flere eldre, kreves det er stor innsats for å møte den. Bare forskning kan stoppe demens.

Demensaksjonen

  • Nasjonalforeningen for folkehelsens årlige landsomfattende innsamlingsaksjon.
  • Inntektene går til demensforskning og lokal aktivitet.
  • Midlene går til forskning som skal bidra til mer kunnskap om årsaker, forebygging og behandling.
  • Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsens givere bidratt med over 145 millioner kroner til demensforskning.

Demens

  • Demens er en dødelig hjernesykdom.
  • I dag har anslagsvis 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • Det finnes i dag ingen kur mot demens.
  • For å finne medisiner og behandling, trengs forskning.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, og finansierer demensforskning gjennom innsamlete midler.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050.

Artikkeltags