Ny testmetode mot livmorhalskreft i Møre og Romsdal

Leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Nå starter innføringen av en ny testmetode på livmorhalsprøven for kvinner i Møre og Romsdal.

DEL

– Med denne testen får vi et enda bedre screeningprogram, der målet er å forebygge enda flere tilfeller av livmorhalskreft, sier leder av Livmorhalsprogrammet, Ameli Tropé.

Hvert år får rundt 16 kvinner i Møre og Romsdal livmorhalskreft. I hele Norge er tallet i nærmere 350 kvinner, men Tropé håper at et enda mer effektivt screeningprogram kan bidra til å redusere disse tallene – både i Møre og Romsdal og i landet for øvrig.

– Vi jobber for at dette tallet skal bli lavere, men da er vi avhengige av at kvinner sjekker seg som anbefalt, og at helsepersonell tar gode prøver og følger opp kvinnene nøye i etterkant, sier Tropé.

Bedre teknologi gir bedre forebygging

Som følge av stadig bedre testmetoder og vaksine mot HPV-smitten som forårsaker livmorhalskreft, er fagmiljøene, både i Norge og internasjonalt, nå optimistiske, og tror på at det kan være mulig å utrydde den fryktede sykdommen.

– Denne nye testen er mer følsom, så det holder å sjekke seg hvert femte år dersom den ser fin ut, og du ikke får symptomer i mellomtiden, sier Tropé.

Hun ønsker å understreke at den gamle testmetoden også gir veldig bra kreftforebyggende effekt, men med den må kvinnene sjekke seg hvert tredje år.

– Vi i Livmorhalsprogrammet sender kvinnene påminnelse når det er tid for ny prøve, så de trenger ikke å gå rundt å huske på hvilken testmetode prøven deres er sjekket med, sier Tropé.

Fra 1. januar ble den nye metoden innført som standard for kvinner over 34 år som er født på partallsdato og bosatt i Møre og Romsdal.

Overgangen til ny testmetode skjer gradvis, og i første omgang med halvparten av kvinnene, for å sikre at alle ledd i Livmorhalsprogrammet har kapasitet til å ta imot kvinnene som trenger ekstra oppfølging. I tillegg må laboratoriene jobbe helt annerledes med livmorhalsprøver framover, og må omstille seg til det.

–Vi vil også følge med på utvikling i oppmøte. Det viktigste kvinnene selv kan gjøre, er å ta livmorhalsprøve når de får påminnelse fra Livmorhalsprogrammet, sier Tropé.

Helt ny test

Prøven tas på samme måte som tidligere, ved en gynekologisk undersøkelse, men analysene som skjer på laboratoriet i etterkant er nye. Den nye testen leter etter smitte med HPV, mens prøven tradisjonelt har blitt gransket i mikroskop.

HPV er en forkortelse for humant papillomavirus, og HPV er årsaken til nesten alle tilfeller av livmorhalskreft. HPV er en virusgruppe som er svært vanlig og i hovedsak overføres seksuelt, men de fleste kvitter seg med viruset uten engang å merke at de har vært smittet.

Er en kvinne HPV-positiv, betyr det verken at hun har celleforandringer eller kommer til å få kreft, men hun følges da tettere opp av lege, sier Tropé.

Hordaland, Rogaland og Trøndelag først ut

Hordaland, Rogaland og Trøndelag har siden 2015 vært prøvefylker for innføring av denne nye testen, og halvparten av kvinnene som har tatt livmorhalsprøve har fått den undersøkt med den nye testen.

I utgangspunktet skulle utprøvingen vare lengre, men på grunn av gode resultater fra prøvefylkene, ble testen innført som standard for kvinner over 34 år i Hordaland, Rogaland og Trøndelag i 2018. Med oppstart i 2019 følger resten av landet nå gradvis etter.

For mer informasjon om ny testmetode, se våre nettsider kreftregisteret.no/HPV-screening

Artikkeltags