Styret i helseforetaket: Legger ned fødeavdelingen i Kristiansund

Av

Styreflertallet i Helse Møre og Romsdal har vedtatt å slå sammen fødetilbudet i fylket og legge det til Molde – til heftige protester fra Kristiansund.