Luftambulanseberedskapen forbedret i november

Tromsø  20190718.
Fly fra Luftambulansetjenesten i Tromsø. Flyene opereres av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Tromsø 20190718. Fly fra Luftambulansetjenesten i Tromsø. Flyene opereres av Babcock Scandinavian AirAmbulance AS. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix Foto:

Av
DEL

Babcock leverte ambulanseflyberedskap på 93,28 prosent i november. Medregnet Forsvarets helikopter ble den totale beredskapen på 99,30 prosent.

Etter å ha levert en beredskap på 90 prosent både i august, september og november, påla Luftambulansetjenesten HF i slutten av oktober Babcock å sette i verk både kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke beredskapen.

I november ble det derfor blant annet satt inn et ekstra kortbanefly for å styrke beredskapen i nord.

I tillegg valgte helseforetaket å be Forsvaret om å bistå med et Bell helikopter stasjonert i Kirkenes på 24 timers beredskap.

Bedring i nord

Det er særlig i nord at beredskapen har vært problematisk, og helseminister Bent Høie (H) tok i november til orde for at situasjonen ikke var bra nok.

I Troms og Finnmark ble det i november levert 93,60 prosent beredskap med fly og 107,16 prosent beredskap medregnet helikopteret fra Forsvaret. For siste halvdel av måneden er den leverte beredskapen for denne regionen nesten 125 prosent medregnet ekstra fly og helikopter.

– Vi ser nå at de kortsiktige tiltakene som er satt inn har god effekt og at vi har fått bedre beredskap etter at de kom på plass. Vi er glad for at beredskapen nå er i bedring også i Finnmark, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Jobber med flere tiltak

Forsvarets ambulanseoppdrag i Finnmark antas å vare fram til 1. januar 2020. Samtidig utredes det om en løsning med innleie av sivile helikoptre kan ivareta beredskapen i stedet for at Forsvaret bistår.

I en pressemelding skriver Luftambulansen HF at det er for tidlig å si når ambulanseflytjenesten kan friskmeldes, men at Babcock nå jobber med tiltak for å heve leveransen. Fram til selskapet kan levere den avtalte beredskapen vil Luftambulansetjenesten HF sikre at det finnes annen tilgjengelig beredskap for befolkningen.

(©NTB)

Artikkeltags