Hydro-sjefen pessimistisk ved inngangen til 2020

Mye uro i verdenshandelen rammer etterspørselen etter aluminium.