Hydro Sunndal: Høye råvarekostnader og lavere metallpris trekker resultatet ned

Hydro Sunndals økonomiske resultat i fjerde kvartal preget av høye råstoffpriser, spesielt på alumina.

DEL

Samtidig er metallprisen noe lavere enn i foregående kvartal. Hydro Sunndal oppnår likevel et positivt resultat på 43 millioner i kvartalet. For 2018 totalt er overskuddet på 776 millioner.

– Metallpris og pris på råstoff med global prisdannelse kan vi på Sunndalsøra ikke påvirke. Vi har fokus på sikker drift og stabil produksjon. Ut fra dette sier vi oss fornøyd med resultatet i fjerde kvartal, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

Helse, miljø og sikkerhet

– Sykefraværet er lavt, og utgjorde 4,26% for fjoråret som helhet. Dette er et lavere nivå enn på mange år, og tyder på trivsel og godt arbeidsmiljø. Etter mer enn ett år uten skader, fikk vi siste kvartal to personskader med fravær. Det systematiske arbeidet med å forebygge skader vil fortsette med uforminsket styrke, sier Ørsund.

Bra drift tross utfordringer med råstoffkvalitet

Han trekker frem at ansatte ved verket har taklet situasjonen med ulike aluminakvaliteter godt.

– Råstoffsituasjonen har gitt oss utfordringer i produksjonen, spesielt i elektrolysen. Takket være at vi har en organisasjon med solid erfaring og høyt kompetansenivå takler vi også perioder med utfordringer i driften, understreker fabrikksjefen.

 

Investeringer går etter planen

Det har de siste månedene vært stor anleggsaktivitet ved Hydro Sunndal. Massefabrikken forventes ferdig oppgradert rundt kommende årsskifte, mens strømstyrken og produksjonen i elektrolysen vil øke gradvis fra andre halvår 2019. I fjerde kvartal i år vil også det første metallet fra den nye PFA-linja bli støpt ut.

 

– Alle de store prosjektene går etter planen. Dette skyldes ikke minst at vi har etablert et meget godt samspill mellom prosjekt- og driftsorganisasjonene, sier Ørsund.

Satser på kompetanse

Utviklingen går raskt innenfor digitalisering og automatisering, og fabrikksjefen sier Hydro Sunndal satser på kompetanseløft fremover.

– For å kunne nyttiggjøre oss mulighetene som ligger i digitaliseringen er det avgjørende at driftsoperatørene våre har den rette kompetansen. Det nye Newton-senteret vil være et viktig element i satsingen på kompetanseutvikling. Senteret vil stå ferdig i april, og vi gleder oss til full drift og stor aktivitet fra neste skoleår, sier Ørsund.

Artikkeltags