Hydro Sunndal: – Svakere resultat enn det som kreves

Onsdag presenterte Hydro Sunndal et overskudd før renter og skatt på 29 millioner kroner i første kvartal.

DEL

Fabrikksjef Roar Ørsund sier det økonomiske resultatet er preget av fortsatt høye råvarepriser og lav pris på aluminium, men at produksjon og drift i Sunndal fortsetter å levere godt.

– Vi driver fortsatt med overskudd, men resultatet er svakere enn det som langsiktig kreves for at vi skal kunne utvikle og fornye anleggene slik vi ønsker. Vi må jobbe med det vi kan påvirke selv, som er drift og stabil produksjon. Vi leverer gode produkt med høy kvalitet, får gode tilbakemeldinger fra kunder og vi har stabil drift, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

God sikkerhetstrend fortsetter

Ørsund sier Hydro Sunndal legger stor vekt på at driften er sikker for de ansatte.

– Det er gledelig at vi i første kvartal ikke hadde skader med fravær eller medisinsk behandling. Vi hadde imidlertid økt sykefravær, opp 1,4 prosentpoeng sammenlignet med 2018. Heldigvis ser vi en nedgang igjen i fravær mot slutten av dette kvartalet.

– Vi skal lykkes med å være en god arbeidsplass der folk er friske og ikke skader seg på jobb og arbeider ufortrødent for å bedre sikkerheten og arbeidsmiljøet i våre anlegg, sier Ørsund.

Som resten av Hydro har også Sunndal vært preget av dataangrepet som rammet selskapet i mars. Det har betydd høyere grad av manuell drift. Ørsund sier medarbeidernes gode innsats og brede kompetanse sørget for at konsekvensene ble betydelig redusert.

– Og, viktigst av alt, vi hadde ingen personskader eller andre HMS-hendelser som følge av dataproblemene, sier fabrikksjefen.

Sertifisert som ansvarlig og bærekraftig

Hydro Sunndal mottok sist uke en sertifisering fra den internasjonale bransjeorganisasjonen Aluminium Stewardship Initiative (ASI) for ansvarlig og bærekraftig drift ved verket i Sunndalsøra.

ASI er den høyeste internasjonalt anerkjente standarden for robust praksis innenfor miljøvern, samfunnsansvar og selskapsledelse gjennom hele livssyklusen for produksjon, bruk og resirkulering av aluminium.

– Vi er stolte over å ha oppnådd ASIs kvalitetsstempel for bærekraft og ansvarlighet.

Vårt mål er å tilby de mest bærekraftige produktene og løsningene, og vi tror kunder i økende grad vil etterspørre produkter som er produsert på en ansvarlig måte. ASIsertifiseringen er viktig i konkurransen om å både beholde og få nye kunder, sier Ørsund.

ASI avholder sitt internasjonale årsmøte i Molde denne uken. I forbindelse med dette ser Hydro Sunndal frem til å kunne ønske årsmøtets deltagere velkommen til en rundtur på torsdag, på det nysertifiserte verket.

Investeringer går etter planen

De store investeringsprosjektene ved Hydro Sunndal går etter planen og vil bidra til å robustgjøre verket for fremtiden. Den nye produksjonslinja for støpelegeringer vil være i drift i løpet av fjerde kvartal, og massefabrikken forventes å være ferdig oppgradert rundt kommende årsskifte. Strømstyrken og produksjonen i elektrolysen vil øke gradvis, og i fjerde kvartal 2020 vil vi ha full effekt av dette i elektrolysen.

– Lokale bedrifter har hovedansvaret for installasjonsarbeidene, og vi ser dette også som et løft for lokalt næringsliv, sier Ørsund.

– Problematisk av Statnett

Fabrikksjefen er bekymret for at økt nettleiekostnad fra Statnett svekker lønnsomheten til Hydro Sunndal og gjør nye investeringer krevende. Dersom Statnetts ambisjon for tariffering av industrien blir vedtatt, vil hjørnestensbedriften i Sunndal få en ekstraregning på flere titalls millioner kroner hvert år framover.

– Slike uforutsette ekstrakostnader er krevende når vi er i en tøff, internasjonal konkurranse og trenger forutsigbarhet i rammebetingelser. Det skaper usikkerhet om hvilke fremtidige kostnader vi skal basere investeringsbeslutningene våre på, sier Ørsund.

Artikkeltags