Hydro Sunndal: Høye råvarekostnader og lav metallpris trekker resultatet ned

Su3 er en sprek 50-åring, slår fabrikksjef Roar Ørsund fast.

Su3 er en sprek 50-åring, slår fabrikksjef Roar Ørsund fast.

Tirsdag presenterte Hydro Sunndal et overskudd før renter og skatt på 85 millioner kroner i andre kvartal.

DEL

Fabrikksjef Roar Ørsund sier det økonomiske resultatet er preget av fortsatt høye råvarepriser og lav pris på aluminium, men at produksjon og drift i Sunndal fortsetter å levere godt.

– Resultatet i andre kvartal er bedre enn i første kvartal, men er fortsatt svakere enn det som langsiktig kreves for at vi skal kunne utvikle og fornye anleggene slik vi ønsker. Produktetterspørselen fra markedet er også litt svakere enn vi kunne ønske oss, men vi jobber ufortrødent med det vi kan påvirke selv, som er sikker og stabil drift og høy kvalitet på produktene, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

God sikkerhetstrend fortsetter

Ørsund sier Hydro Sunndal legger stor vekt på at driften er sikker for de ansatte.

– Det er gledelig at vi har lagt bak oss nok et kvartal uten skader med fravær eller medisinsk behandling for våre ansatte.

– Vi skal være en god arbeidsplass der folk ikke skader seg på jobb. Vi arbeider kontinuerlig for å bedre sikkerheten i våre anlegg, både for egne ansatte og for kontraktører, sier Ørsund.

Etter en økning i årets tre første måneder gikk sykefraværet ned igjen til 5,1 prosent i andre kvartal.

De fleste datasystemene fungerer nå som normalt igjen etter cyber-angrepet som rammet oss i mars. Ørsund sier medarbeidernes gode innsats og brede kompetanse sørget for at konsekvensene ble betydelig mindre enn de kunne ha blitt.

Sertifisert som ansvarlig og bærekraftig

Hydro Sunndal mottok i juni en sertifisering fra den internasjonale bransjeorganisasjonen Aluminium Stewardship Initiative (ASI) for ansvarlig og bærekraftig drift ved verket på Sunndalsøra.

Dette er den høyeste internasjonalt anerkjente standarden innenfor miljøvern, samfunnsansvar og selskapsledelse gjennom hele livssyklusen for produksjon.

– Vi er stolte over denne utmerkelsen, og tror også at kundene vil verdsette produkter som er fremstilt på en ansvarlig måte. ASI-sertifiseringen vil dermed være et fortinn i konkurransen om kundene, sier Ørsund.

Newton-rom

I juni ble Newton-rommet i andre etasjen på laboratoriebygget offisielt innviet. Newtonrommet driftes av Sunndal kommune og grunnskolen.

– Det at elevene får anledning til leke med naturvitenskap er for oss et veldig viktig tiltak for å sikre rekrutteringen i framtida, framhever fabrikksjefen.

Store investeringsprosjekter nærmer seg ferdigstillelse

Hydro Sunndal er nå inne i en hektisk innspurt for de store investeringsprosjektene med opprusting av massefabrikken, økt strømstyrke i elektrolysen og en ny produksjonslinje for støpelegeringer. Strømstyrken og produksjonen i elektrolysen vil øke gradvis, og i fjerde kvartal 2020 vil vi ha full effekt av dette i elektrolysen.

– Økt produksjon og økt effektivitet i anlegget er viktig for å posisjonere oss for framtida, sier Ørsund.

Su3: En sprek femtiåring

I andre kvartal ble det markert at elektrolysehallen Sunndal 3 (Su3) rundet femti år. Det eldste elektrolyseanlegget har i dag en ytelse som er bedre enn noen gang tidligere, og en ser for seg at anlegget kan videreutvikles og drives i mange år til.

– Vi ser for oss 20 år til med produksjon i Su3 – minst, sier fabrikksjef Ørsund.

Artikkeltags