De mest utsatte i arbeidsmarkedet er mest negative til innvandring, viser en ny studie fra Norge og 16 andre land.

forskningsartikkelen "Trading off Welfare and Immigration in Europe" viser Ole-Petter Moe Hansen og Stefan Legge ved Norges Handelshøyskole at den økende skepsisen mot innvandring i Europa er økonomisk rasjonell og ikke nødvendigvis skyldes fremmedfrykt.

Europeere med lav utdanning blir mer positive til velferdsstaten og mer negative til innvandring. Det er et økonomisk rasjonelt standpunkt, mener forskere. Resultatet er basert på en undersøkelse av Norge og 15 andre europeiske land, skriver Klassekampen;//www.klassekampen.no/article/20170131/ARTICLE/170139974.

Forskerne har tatt utgangspunkt i European Social Survey (ESS) fra 2002 til 2012, en omfattende undersøkelse som måler holdningsspørsmål i Europa over tid. Her kommer det fram at holdningsendringene er mye tydeligere blant dem som er mer utsatte på arbeidsmarkedet.

– Når arbeidsledighetsraten går opp, blir befolkningen både mer positiv til omfordeling og mindre positive til innvandring. Responsen er mye kraftigere blant de med lav utdanning når det blir høyere arbeidsledighet, sier Hansen.

Gruppen som er skeptisk til innvandring og for omfordeling, har vokst i takt med høyrepopulismens fremmarsj i Europa, og mange legger vekt på at antall innvandrere må ned for at velferdsgoder skal beskyttes.

Onsdag legger det regjeringsoppnevnte Brochmann 2-utvalget fram sin rapport, som blant annet ser på sammenhengen med innvandring og velferd.