Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) på Raudsand: Roste engasjementet i deponistriden

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDM) var på befaring fra fjell til fjord på Raudsand.