Advarer mot å gi fjellstyrene politimyndighet i ny fjellov

Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto:

Av

Riksadvokaten synes ikke det er en god idé at lokale, private fjellstyrer skal føre oppsyn med snøscooterkjøring og ulovlig hyttebygging, melder Rett24.

DEL

– Jeg gir full tilslutning til Økokrims prinsipielle tilnærming i et meget viktig spørsmål, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Rett24.

Bakgrunnen er høringsrunden om den offentlige utredningen ( NOU 2018:11 ) om forslag til ny fjellov som nettopp er avholdt. Her foreslår flertallet en hjemmel som gir private fjellstyrer adgang til å føre et omfattende offentligrettslig oppsyn i statsallmenningene etter både naturmangfoldloven, motorferdselsloven, friluftsloven og viltloven.

Oppsynspersonellet skal kunne få begrenset politimyndighet for å ivareta disse oppgavene.

Forslaget er avsagt under dissens. I mindretallet finner vi blant andre utvalgets leder, den nå pensjonerte høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Mindretallet skriver:

«Mindretallet er betenkt over rolleblandingen som ligger i at fjellstyrene som har inntekter fra jakt og fiske med hytteutleie og annet, og som representerer bruksrettshaverne, også skal ha rollen på vegne av offentlige myndigheter med å stå for en objektiv og uavhengig håndhevelse av lovregler.»

Økokrim bruker sterkere ord enn mindretallet, og kaller forslaget «svært uheldig»

Artikkeltags