Renteøkning gir økt interesse for fastrente

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Rentene er på vei opp, og det samme er etterspørselen etter fastrentelån. Den skal øke ytterligere mot slutten av året, melder norske banker.

DEL

Husholdningenes samlede etterspørsel etter boliglån lå uendret i tredje kvartal i år, og er ventet å fortsette å være det også i siste kvartal. Derimot er det i tredje kvartal registrert økt etterspørsel etter lån med fastrente, en utvikling som skal fortsette mot slutten av året.

Det viser Norges Banks utlånsundersøkelse, som ble offentliggjort torsdag formiddag.

At flere husholdninger ber om boliglån med fast rente har trolig sammenheng med at sentralbanken satte opp styringsrenta i september, hvorpå de fleste bankene har fulgt etter med rentehevinger på sine boliglån. Norges Banks rentebane varsler en jevn økning av rentenivået fram mot 2021 til det femdobbelte av bunnivået på 0,5 prosent.

«Økningene i boliglånsrentene som ble varslet av bankene etter hevingen av styringsrenten, vil tre i full kraft i fjerde kvartal», heter det i utlånsrapporten.

Bankene varsler også at de tjente noe mindre på boliglån i tredje kvartal, fordi rentenivået i mesteparten av perioden lå uendret, mens finansieringskostnadene økte. Utlånsmarginen er ventet å øke igjen i fjerde kvartal som følge av høyere renter.

Artikkeltags