Kraftig nedgang i rypefangsten på Statskogs jaktområder

Av

Hittil i jaktsesongen har det vært en kraftig nedgang i rypefangsten på jaktområdene til Statskog. I Sør-Norge er nedgangen på hele 90 prosent.