Erik Braaten fortsetter som leder i Sunndal kirkelige fellesråd

Erik Braaten fortsetter som leder i Sunndal kirkelige fellesråd. Som ny nestleder ble Sunndal kommunes representant Bjørn Røkkum valgt, da fellesrådet hadde konstituerende møte 21. november.