Temperaturen i Norge stiger mer enn i resten av verden

Av

Temperaturøkningen i Norge er nesten dobbelt så høy som snittet for verden, viser målinger.