Grendemøter med mange gode innspill til kulturtjenesten

En samlet kulturtjeneste har holdt grendemøter på Ålvundeid, Gjøra og i Øksendal. Målet var å få innspill på hva folk ønsker av tjenesten. Sentrum og restene av kretsene er neste.