Får tillatelse til mellomlagring på Raudsand

Raudsand i Nesset kommune.

Raudsand i Nesset kommune.

Artikkelen er over 1 år gammel

Miljødirektoratet har gitt Veidekke tillatelse til å mellomlagre lettere forurenset masse fra tunneldrift på Raudsand.

DEL

Veidekke Entreprenør har fått tilslag på søknaden om å mellomlagre inntil 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand. Det er Miljødirektoratet som har gitt tillatelsen.

I søknaden oppgir Veidekke at de gjennom et prosjekt i forbindelse med utbygging av ny E39 har tilgang til lettere forurenset masse, såkalt bunnrenskmasser fra tunneldrift. Disse stammer fra den midlertidige sålen som legges ut i tunnelen. De skal fraktes med båt til Raudsand og det er beregnet at det er nødvendig med cirka ti båtlaster for den omsøkte massen.

Kan lagres ut året

Massene er ifølge Veidekke godt egnet til arronderingsformål (arrondere = avrunde) ved tildekking av møllestøvsekkene på Raudsand og selskapet anser det som hensiktsmessig å mellomlagre massene i påvente av videre avklaring av saken.

Det er i tillatelsen stilt krav om at massene må fjernes innen 31. desember 2019. Dersom Veidekke likevel ikke kan benytte massene til arrondering og tildekking av møllestøvsekkene, må de leveres til godkjent mottak.

Ett av vilkårene for tillatelsen er at den ikke kan tas i bruk før nødvendige avklaringer er gjort med Nesset kommune.

Høringsrunde

Søknaden har vært sendt ut på en forenklet høringsrunde til noen høringsparter. Tingvoll kommune, Sunndal kommune, Gjemnes kommune, Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har uttrykt bekymring i forbindelse med lagring av massene.

Nesset kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Fiskeridirektoratet har ikke hatt merknader til saken.

Veidekke må betale et gebyr på 26.200 kroner for arbeidet med tillatelsen.

Artikkeltags