Møremusikere får gjennomgå i evaluering

Kan fast ansatte møremusikere gjennomføre private oppdrag når de er sykmeldt? Hvordan følger man opp arbeidstakere når de systematisk ikke forholder seg til avtalte rutiner?