Reagerer på personalsaker i politisk møte

Odd Sonntag, leder i regionlaget av fagforbundet Creo, var til stede i hovedutvalgsmøtet og reagerer på presentasjonen fra prosjektledelsen.