Sig­mund Aand­stad fra Ål­vund­eid ny le­der for Pi­pe­life Norge

Sig­mund Aand­stad over­tar som ny ad­mi­nist­re­ren­de di­rek­tør fra og med 1. ja­nu­ar 2020. Det gjør han et­ter Kjell Larsen som har vært le­der for Pi­pe­life Norge si­den 1995.