– Kutt i yrkesfag er ikke framtidsrettet

Sunndal videregående skole kan bli to yrkesfaglinjer fattige dersom kuttforslagene vedtas. Foto: Arkiv

Sunndal videregående skole kan bli to yrkesfaglinjer fattige dersom kuttforslagene vedtas. Foto: Arkiv

Sunndal Næringsforening mener næringslivet må tas med på råd når det skal bestemmes hvilke linjer som skal tilbys ved Sunndal videregående skole.

DEL

Høy gjeld og høye kostnader gjør at fylkeskommunen må spare penger, og fylkesrådmannen foreslår blant annet å kutte hele Elektrofag-linja samt Industriteknologi VG2 ved Sunndal videregående skole.

Kuttforslagene engasjerer medlemsbedriftene i Sunndal Næringsforening (SNF), en næringspolitisk interesseorganisasjon som organiserer private og offentlige bedrifter i Sunndal.

Må tas med på råd

Ifølge en uttalelse fra styret i SNF vil kutt i de yrkesfaglige tilbudene som næringslivet etterspør være hinder for en videre positiv utvikling i næringslivet i vår del av fylket.

– Vi mener at lokalt næringsliv må tas med på råd, og bli invitert med i en dialog i den videre prosessen om hva slags linjer næringslivet har behov for i framtida. Vi har forstått at det skal kuttes enda mer kommende år. For næringslivet på Indre Nordmøre er det viktig at det blir et godt samlet tilbud i regionen. Erfaring viser at færre ungdom tar jobb i egen kommune om de drar bort på skole. Vi trenger at flest mulig av våre ungdommer blir med i å utvikle vår region videre, heter det i uttalelsen.

Rekruttering

SNF peker på at Sunndal er blant kommunene med høyest arbeidsplassdekning i Møre og Romsdal og at kommunen har betydelig innpendling fra nabokommunene. Næringsforeningen framhever viktigheten av fortsatt god rekruttering til Hydro Sunndal, som er Europas største aluminiumsverk og blant de største verdiskaperne i Midt-Norge.

– Hydro har et langsiktig perspektiv for sin videre satsing i Sunndal. Øvrige lokale industribedrifter har styrket sin posisjon og hatt en positiv utvikling de senere åra. Rekruttering av arbeidstakere til det lokale næringslivet er en nøkkel for å bygge opp under den positive utviklingen i næringslivet i Sunndal. Kutt i de yrkesfaglig tilbudene ved Sunndal videregående skole er ikke et framtidsrettet tiltak, hverken for næringslivet eller våre ungdommer, sier SNF avslutningsvis.

Artikkeltags