Krever svar fra Mæland om Raudsand-omgjøring

Jenny Klinge (Sp) krever svar på spørsmålet om Nye Molde kommune får reguleringsplanen for deponi på Raudsand til ny behandling, slik alle partiene i den nye kommunen utenom Høyre krever.