- Ja, jeg er litt skuffet

Flertall til reguleringsplanen for Bergmestren Raudsand, og som tilhører en skuffet tingvollordfører.