TV-aksjonen: Knapt noen er så flinke som tingvollskolene

Tingvoll er i en særstilling på Nordmøre når det gjelder elevers bidrag i penger til TV-aksjonen.