Viktig arv av historiske lydopptak, konserter og fotografier digitaliseres og gjøres tilgjengelig

Av

Arkivverket og Nasjonalbiblioteket skal lagre og tilgjengeliggjøre historiske lydopptak, konserter, fotografier og annet historisk materiell.