Tre av fire forventer at rentene vil fortsette å øke

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

75 prosent av norske husholdninger venter at lånerentene skal øke de neste 12 månedene. Samtidig tror nesten like mange at prisene på varer blir høyere.

DEL

Det viser Norges Bank forventningsundersøkelse for 4. kvartal, som tar tempen på hvordan økonomer, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger opplever økonomien.

Da Norges Bank økte styringsrenten for første gang på sju år i september, var beskjeden fra sentralbanksjef Øystein Olsen at økningen trolig vil fortsette fram til 2021.

Den meldingen har tydeligvis folk fått med seg. Kun 2,8 prosent av husholdningene forventer at rentene skal falle det neste året. 18,5 prosent forventer at rentene forblir uendret, mens 75,3 prosent altså forventer en økning.

Økte priser

Samtidig som rentene på boliglån trolig øker, er det også ventet at prisene vil stige.

Økonomene som er spurt i undersøkelsen venter en prisstigning på 2,4 prosent på varer og tjenester om 12 måneder. Næringslivsledere forventer 2,5 prosent, mens husholdningene i snitt forventer en økning på 1,9 prosent.

– Andelen av husholdningene som tror at prisene på varer og tjenester vil bli høyere i løpet av de neste 12 månedene er på 74,2 prosent, ned 4,8 prosentpoeng fra forrige kvartal. En andel på 20,8 prosent tror at prisene på varer og tjenester vil være uendret, opp 3,5 prosentpoeng fra forrige kvartal, heter det i undersøkelsen.

Lønnsøkning på 3 prosent

Norske bedrifter har noe lavere forventninger til lønnsomheten i framtiden enn i forrige kvartal.

En andel på 31,5 prosent av næringslivslederne venter bedret lønnsomhet de neste 12 månedene, ned 0,3 prosentpoeng fra forrige kvartal. Samtidig forventer en andel på 37,1 prosent av næringslivslederne å ha flere ansatte om 12 måneder, 0,9 prosent mer enn i forrige kvartal.

Når det gjelder lønnsutviklingen, forventer økonomene og partene i arbeidslivet en gjennomsnittlig årslønnsvekst på 3,0 prosent neste år. Næringslivslederne er et lite hakk mindre optimistiske og spår en årslønnsvekst i egen bedrift på 2,9 prosent.

Husholdningene tror på en lønnsøkning på 2,1 prosent de neste 12 månedene.

Artikkeltags