Hyttefolket slurver med sjekk av røykvarsler

Foto: Ole Jørgen Kjellmark.

Foto: Ole Jørgen Kjellmark.

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I en ny undersøkelse blant hyttefolk oppgir hele 36 prosent at de ikke sjekker røykvarsleren på hytta så ofte som man bør.

- Det er skremmende å tenke på at mer enn en tredel av alle landets hytter ikke har røykvarslere som er testet på en forsvarlig måte, sier Steinar Hauglum varabrannsjef i Sunndal kommune.

- Røykvarsleren er trolig den viktigste brannforebyggende innretningen man har i en hytte. For å være trygg på at varsleren fungerer til enhver tid, må man teste den ofte. Aller helst hver gang hytta tas i bruk, sier Steinar Hauglum

I en undersøkelse formidlet via Facebook i mars 2018, svarte hele 1750 eiere og brukere av hytter i Norge på spørsmål om brannsikkerhet på hytta. Dette svarte hyttefolket på spørsmålet om hvor ofte de sjekker røykvarsleren:

1. Sjekker den hver gang hyttas tas i bruk 43,16%
2. Sjekket den for noen uker siden 20,44%
3. Sjekket den for noen måneder siden 13,08%
4. Sjekker den en gang pr år 18,05%
5. Usikker/husker ikke 5,25%

- En røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt et par uker før den går helt tomt for strøm. Er det en stund siden hytta var i bruk, kan batteriet ha gått tomt for strøm i mellomtiden. Nettopp derfor er det så viktig å teste røykvarsleren hver gang man tar hytta i bruk.

Nå i påsken skal Sunndal brann- og feiervesen sammen med i underkant av 60 andre brannvesen i hele landet ut og møte hyttefolk for en hyggelig prat om brannsikkerhet. Da vil de også dele ut en «minihytte». Denne henges opp et sted i hytta, og gir en god oversikt hva man må passe på for å unngå brann. Den har også et magasin for ekstra røykvarslerbatterier som alltid er lurt å ha lett tilgjengelig.

Bakgrunn:

Kampanjen utføres av brannvesenet i de fleste av landets store hyttekommuner i samarbeid

med Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

* Feil montering, mangelfullt vedlikehold eller feil bruk av pipe og ildsted er de vanligste årsakene til hyttebranner.

* Håndverksmessig egeninnsats er mer utbredt på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan øke faren for brann.

* Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som gir lang utrykningstid for brannvesenet.

* Alle hytter skal ha minst én fungerende røykvarsler i hver etasje. I tillegg kreves et godkjent brannslokkeapparat eller en husbrannslange. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann.

Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

* Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk

* Ha alltid ekstra batterier i reserve

* Gå aldri fra levende lys

* Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

* Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

* Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

* Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

* Sørg for å ha rikelig med slokkeutstyr

* Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Artikkeltags