Sunndal kommune vil tilby heltidsstilling til alle ansatte i pleie- og omsorgstjenesten: – Vi blir historisk

Tiltaket har en prislapp på 35 millioner kroner, og gir en antatt innsparing på 30 millioner. Dette skal tre i kraft fra februar 2020, og blir historisk om det gjennomføres.