Rv. 70 Gyl- og Kansdalstunnelen blir likevel ikke stengt i kveld og natt fra 28.til 29. november, som tidligere annonsert. Det vil bli behov for å stenge tunnelene en kveld/natt på et senere tidspunkt. Statens vegvesen vil varsle denne stenginga i god tid.