Vil øke fartsgrenser

Øker: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker å øke fartsgrensene på utvalgte veier. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Øker: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker å øke fartsgrensene på utvalgte veier. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Av

Fartsgrensene på flere strekninger i hele landet bør økes, mener samferdselsministeren.

DEL

Forslag til nye fartsgrenser ble torsdag sendt på høring.

– Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veiinfrastrukturen best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltede fartsgrenser, avhenger også av at grensene virker fornuftige og logiske ut ifra hvordan trafikantene selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger rundt om i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Fra september

Endringene vil kunne tre i kraft i september. Dale poengterer at han vil gjøre reisehverdagen til folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. Det er foreslått å endre fartsgrensa på seks strekninger rundt om i landet.

Fartsgrenseendringene vil bli evaluert etter ett år og tre år. I evalueringen skal trafikksikkerheten vurderes, og det skal gis en konkret vurdering av om endringen har påvirket samfunnsnytten.

Artikkeltags