Halsa – Kanestraum: Redusert kapasitet til midten av oktober

MF Svanøy forsvinner fram til midten av oktober.

MF Svanøy forsvinner fram til midten av oktober. Foto:

I en periode fra 8. september vil MF Tingvoll erstatte MF Svanøy i E39-sambandet mellom Halsa og Kanestraum.

DEL

MF Tingvoll vil etter planen være inne som erstatningsfartøy for MF Svanøy til om lag midten av oktober.

– Bakgrunnen for dette er ombyggingsarbeidet av ferjekaiene på Halsa og Kanestraum. Dette arbeidet starter førstkommende søndag, 8. september, på Kanestraum. MF Svanøy blir tatt ut i den første fasen av anleggsarbeidet, da det er for grunt på sørsiden av denne ferjekaia. Etter rundt midten av oktober vil det være satt ned midlertidige peler på nordsiden av kaien, og Svanøy vil da blir satt inn igjen i sambandet, sier prosjektleder Olav Megrund i Statens vegvesen.

Redusert kapasitet

MF Svanøy har en kapasitet på 89 personbilenheter (PBE), mens reservefartøyet MF Tingvoll har en kapasitet på 35 PBE.

– På grunn av kapasitetsreduksjonen må reisende på Halsa-Kanestraum belage seg på at det er større sannsynlighet for å måtte stå igjen en avgang i september og første del av oktober. Reisende vil få meldinger om endringer i trafikkavviklingen gjennom Fjord1 sitt varslingssystem. Oppdaterte trafikkmeldinger ligger også på 175.no, sier Victor Størdal, seksjonsleder for ferjeseksjonen i Statens vegvesen Region midt.

Etter at MF Svanøy blir satt inn igjen i sambandet i oktober, vil anleggsarbeidet føre til at avganger kan bli innstilt på kort varsel ved dårlig vær.

– Når ferjene legger til kai på nordsiden på Kanestraum, vil de være spesielt utsatt for vind fra østlig og sørøstlig retning. Dette gjelder spesielt MF Svanøy. Det er alltid en sjanse for at uforutsette situasjoner kan skje i et ferjesamband, men den midlertidige kailøsningen kombinert med krevende manøvrering gjør at terskelen for å innstille avganger blir lavere i en periode. Etter at Svanøy er satt inn igjen, vil vi i samarbeid med Fjord1 gjøre en løpende vurdering av hvordan fartøyet fungerer i det pågående anleggsarbeidet, sier Størdal.

MF Rauma og MF Romsdal vil fortsette å gå som normalt i sambandet.

MF Romsdal skal inn til ordinært verkstedopphold i tre uker i oktober/november. I disse ukene vil det blir satt inn ordinært reservefartøy.

Mer miljøvennlige og større ferjer

Den 16. august i år signerte Statens vegvesen og Fjord1 kontrakt om ferjedrift på sambandet for perioden 01.01.2021-31.12.2030. Den nye kontrakten stiller krav til tre fartøy i størrelsen 110 til 130 personbilenheter (PBE), noe som er vesentlig større enn dagens ferjer.

– Anleggsperioden vil dessverre bli utfordrende for trafikantene, med redusert kapasitet de neste ukene og en anleggsperiode der sjansen for kansellerte avganger vil være større enn normalt det neste året. Ombyggingen er derimot nødvendig for at de nye miljøvennlige ferjene som skal inn i sambandet skal passe, og anleggsarbeidet må skje parallelt med ordinær ferjedrift, sier Størdal.

Artikkeltags