Huset i svingen med den lange historien

Huset i svingen nedenfor bautaen på Meisingset er egentlig noe for seg selv. I helgen markeres husets lange historie.