Stadig flere fullfører videregående

Av

73,3 prosent av dem som begynte på videregående skole i 2013, fullførte innen fem år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).