Lærerne kjørte mikrobiler for å føle på kroppen hva det vil si å programmere

Fredag lærte en rekke grunnskolelærere seg å programmere gjennom å prøve ut hvordan man kan styre en mikrobil gjennom en hinderløype.