Rektorer i Sunndal og Tingvoll: – Vi følger nøye med på fraværet

Nasjonale tall viser at 9.000 elever i 10. kasse er borte mer enn 15 dager, og at 14 prosent har et høyere fravær enn tre uker. I Sunndal og Tingvoll er tallene lavere.