NHO Møre og Romsdal: – En kan lure på om regjeringen mener at vi fortsatt skal ha norske privateide bedrifter

DEL

NHO Møre og Romsdal er svært skuffet på vegne av private bedrifter som hadde håpet på fjerningeller kraftig reduksjon av skatt på arbeidende kapital.

– Regjeringen svikter nok en gang når det gjelder å fjerne denne konkurransevridende og veksthemmende skatten. Dette var regjeringen enige om i Granavolden-plattformen og nå hadde deen unik mulighet til å vise at de mener alvor med å legge til rette for å styrke investeringer i norskeprivate arbeidsplasser. I stedet fortsetter de å favorisere utenlandsk eierskap. En kan lure på om regjeringen mener at vi fortsatt skal ha norske privateide bedrifter, sier regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal.

Nylig signerte nærmere 300 bedriftsledere et opprop til regjeringen der de krevde at skatt påarbeidende kapital fjernes i denne regjeringsperioden.

– Norske privateide bedrifter har store utfordringer, blant annet som følge av det store oljeprisfallet.Det er flere som melder om at egenkapitalen er svært presset. Formueskatten er svært konkurransevridende siden utenlandskeide bedrifter slipper formueskatt. Konkurranse er bra, men når to industribedrifter som konkurrerer i samme marked stiller ulikt på grunn av eierskapet, da er det svært vanskelig å vinne konkurransen, sier Ytreberg.

Formueskatten gjør at staten tapper bedriftene for kapital hvert eneste år, uavhengig om de går braeller dårlig. Dette er midler som kunne ha blitt brukt til nye investeringer, omstilling og nyearbeidsplasser.

– De personlig eide bedriftene kjennetegnes blant annet av at eierne er dypt engasjert i bedriften ogde ansatte, lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av distrikts-Norge. Vi ser nå at flere tradisjonsrike bedrifter selges ut til utenlandske eiere og det norske private eierskapet forvitrer, sier Ytreberg.

Samtidig inneholder statsbudsjettet noen tiltak som er viktig for næringslivet i Møre og Romsdal:

- Det er positivt at bompengene på E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen fjernes, og at det er satt av midler til krabbefelt på Ørskogfjellet.

- Ferdigstilling av Rv70 Meisingset-Tingvoll, utbedring avfergekaier og Rosethorntunnelen i Volda er også positivt.

- Regjeringen vil heve timesatsen i SkatteFUNN-ordningen. Det vil slå positivt ut for de mange bedriftene som nyter godt av denne ordningen i Møre og Romsdal.

- Kultur er god næring, derfor er det gledelig at regjeringen går inn med 150 millioner i spleiselaget til nytt opera- og kulturhus i Kristiansund.

- Ny satsing på gods på bane er positivt for miljø og trafikksikkerhet på E136 gjennom Romsdalen.

- Fjerning av fritak for veibruksavgift for biodrivstoff slår negativt ut for transportbedriftene.

Artikkeltags