Viderefører tilskudd til alpinsenteret

Tråkkemaskinen er en stor utgift for Sunndal Alpinsenter.

Tråkkemaskinen er en stor utgift for Sunndal Alpinsenter. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rådmannen foreslår å videreføre driftstilskuddet på 250.000 kroner til Sunndal alpinsenter i perioden 2019–2022.

DEL

I rådmannens innstilling til Teknikk-, miljø- og kulturutvalget i Sunndal kommune, som er ført i pennen av kultursjef Ole Magne Ansnes, foreslås det å videreføre driftstilskuddet på 250.000 kroner til Sunndal alpinsenter på Ålvundeid.

Det årlige driftstilskuddet har vært på 250.000 kroner siden 2010. Driftstilskuddet brukes til blant annet forsikring, regnskap, lisenser, strøm og nødvendig vedlikehold.

Økt utfart

– Anlegget i Børsetlia er familievennlig, og fra toppen av bakken ligger det også godt til rette for turer innover mot fine topper som Stortuva og Tempelet. Til begge disse toppene blir det preparert løyper, dette som en del av driften i Sunndal alpinsenter. I 2019 blir det også Stikk Ut! Ski til begge de nevnte toppene. Sunndal alpinsenter er også arena for den årlige vinterfestivalen på Ålvundeid, heter det i begrunnelsen for at tilskuddet foreslås videreført.

Området har ifølge innstillingen opplevd økt utfart også sommerstid, med Stikk-Ut tur til Børsetkjerringa.

Drives på dugnad

– Til slutt er det all grunn til å berømme den frivillige innsatsen i Sunndal alpinsenter. Det gjelder både i kiosk, løyper og i selve organisasjonen. Det legges ned hundrevis av arbeidstimer for å gi sunndalinger og folk i omegn et godt løypetilbud. Men; denne typen drift er sårbar, både i forhold til vær og vind og organisasjonsform. Været kan vi ikke gjøre noe med, men organisasjonen kan helt sikkert styrkes. Dette er en oppgave/utfordring kulturtjenesten har på sin årsplan for 2019, skriver kultursjefen videre.

Senteret drives av styret i Sunndal Alpinsenter as, og så å si alt arbeid blir gjort på dugnad. Selskapet betaler ikke ut honorar til de driftsansvarlige.Tråkkemaskinen er leaset og er den største utgiftsposten for alpinsenteret.

Artikkeltags