Alle PPT-ansatte sies opp – mener kommunen har opptrådt klønete

Sunndal kommune sa i desember opp samarbeidsavtalen om Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Fredag blir de sju ansatte i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset oppsagt. De fortviler over det de mener er en klønete prosess.