Høyt sykefravær koster Sunndal kommune 1,4 millioner hver måned

Sykefraværet i kommuneorganisasjonen i Sunndal koster kommunen i gjennomsnitt 1,4 millioner kroner netto hver måned.