Mener hovedverneombudet ikke har makt til å stanse heltidsprosjektet: – Har ingenting med «farlig arbeid» å gjøre

Arbeiderpartiets Jonny Meland viser til informasjon fra Arbeidstilsynet, som tyder på at hovedverneombudet i Sunndal kan ha gått ut over sin fullmakt. Han mener også at lovanvendelsen ikke holder vann.