Opplæringskontoret på jakt etter nye lærebedrifter

Opplæringskontoret er stadig på leiting etter lærebedrifter, og særlig innen nye fagområder.