Sunndal har det laveste sykefraværet i Møre og Romsdal

Sykefraværet i Sunndal er det laveste blant samtlige kommuner i vårt fylke.