Mattilsynet krever bedre håndvask ved Ålvundeid barnehage

Etter Mattilsynets inspeksjon 24. oktober i år, har Ålvundeid barnehage mottatt pålegg om å bedre håndvaskrutinene på hovedkjøkken og avdelingskjøkken.