Tvunget til å avlyse anbudskonkurransen – utbyggingen av barnehagen forsinket

Andre byggetrinn ved Holssand barnehage er havnet flere måneder bak skjema etter at det ble gjort feil i anbudskonkurransen.